Centrum Badań DNA RT Lamp Rapid Test​

CBDNA RT LAMP RAPID TEST to 2-genowy test genetyczny o wysokiej czułości wykrywający koronawirusa SARS-CoV-2 wykorzystujący metodę RT LAMP.

CBDNA RT LAMP RAPID TEST

2-genowy test genetyczny wykrywający wirusa SARS-CoV-2 wykorzystujący metodę RT LAMP. Negatywny wynik testu upoważnia do przekroczenia granicy min.: Hiszpanii, Holandii, Francji i Kanady. 

CBDNA_wysoka_czulosc

Wysoka czułość

Test charakteryzuje się bardzo wysoką czułością diagnostyczną powyżej 97%, co oznacza że wykrywa wirusa w niemal 100% pozytywnych próbek, zaś specyficzność testu na poziomie 100% gwarantuje zerowy odsetek testów fałszywie negatywnych.

Walidacja

Walidacja testu została wykonana na 550 próbkach, w tym 65 próbkach pozytywnych SARS-CoV-2, potwierdzonych testem RT-PCR. Zarówno w przypadku próbek pozytywnych jak i negatywnych otrzymano 100% zgodności względem testu RT-PCR, przy czym test RT LAMP wykazał czułość wyższą, niż RT-PCR.

CBDNA_walidacja
CBDNA_certyfikaty

Certyfikaty

Test posiada certyfikat IVD/CE oraz uznawany jest przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Zalecany jest również przez Światową Organizację Zdrowia WHO.

Niezawodność

W teście granicę wykrywalności wirusa określono przy użyciu jednej metody ograniczonych rozcieńczeń RNA wzorcowego w postaci minimum 10 kopii wyselekcjonowanych genów wirusa, przy czym w prowadzonej przez nas walidacji wskaźnik wyników dodatnich wyniósł minimum 97%. Również swoistość, odzwierciedlająca wyniki prawdziwie negatywne, określono na poziomie 100%.

CBDNA_niezawodnosc
CBDNA_bezblednosc

Bezbłędność

W szerszych badaniach wykazano także brak reakcji krzyżowych dla ponad 60000 analizowanych sekwencji: Human coronavirus OC43, HKU1, 229E, NL63, SARS-COV-1, MERS, wirusów grypy typu B, typu A , H1N1, Enterovirusów, Respirovirusów typu 1-4, bakterii z rodzaju Mycobateria, Bartonella, Pseudomonoas, Staphylococcus, Streptococcus, Legionella oraz grzybów z rodzaju Candida. 

Skorzystaj z oferty i zapisz się na badanie

Założenia testu RT LAMP

L

Sprawdzona technologia

RT LAMP, jako metoda izotermicznej amplifikacji sprawdza, się w diagnostyce genetycznej już od 20 lat

A

Wysoka skuteczność

Testy genetyczne RT LAMP odznaczają się tą samą skutecznością co RT-PCR. Wiele ośrodków badawczych na świecie stwierdza wyniki RT LAMP – PCR, jako 1:1

M

Prostota działania

Testy RT LAMP w przeciwieństwie do opartych na RT-PCR nie wymagają do obróbki złożonej aparatury, lecz jedynie podgrzewacza, prostego w obsłudze urządzenia, dostarczającego stałą temperaturę

P

Przyszłość

W dobie przyszłych pandemii używanie w diagnostyce szybkich i pewnych testów genetycznych stanowi pierwszą linię obrony przed wirusem.

Skorzystaj z oferty i zapisz się na badanie

Aspekt i czas

RT LAMP 3 ETAPY

 1. Pobranie materiału biologicznego ze śliny (ok. 10 sekund) lub wymazu (ok. 1 min)
 2. Obróbka cieplna na miejscu (ok. 7-10 minut)
 3. Błyskawiczne, wzrokowe odczytanie.
  Jedynym wymaganym urządzeniem jest prosty podgrzewacz laboratoryjny np. Thermo Fisher koszt 1600 zł.

RT-PCR 11 ETAPÓW

 1. Pobranie materiału biologicznego poprzez wymaz z nosogardzieli (powyżej 60 sekund)
 2. Transport próbki do laboratorium
 3. Wstępne, chemiczne oczyszczenie preparatu biologicznego, zabezpieczenie RNA przy użyciu inhibitorów Rnaz
 4. Wytrząsanie preparatu w probówce
 5. Dwuetapowe oczyszczanie preparatu w mikrokolumnie i związanie RNA na fazie stałej
 6. Odwirowanie preparatu z zastosowaniem eluentu, uzyskanie czystego RNA
 7. Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej do amplifikacji PCR
 8. Wprowadzenie RNA do mieszaniny reakcyjnej
 9. Wytrząsanie próbki
 10. Umieszczenie i obróbka preparatu w termocyklerze
 11. Odczytanie wyniku przy użyciu aparatury
CBDNA_rt_pcr_11_etapów

Porównanie testów

CBDNA RT LAMP RAPID TEST

Zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Testy genetyczne (RT PCR i RT LAMP) są częścią praktyki klinicznej w rozpoznaniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

TEST ANTYGENOWY

Zakwalifikowany przez WHO wyłącznie do stosowania tylko w badaniach naukowych (Research-Use-Only). Przez umiarkowaną czułość i swoistość, wynik testu nie może stanowić pełnego rozpoznania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

CBDNA RT LAMP RAPID TEST
TEST ANTYGENOWY
MATERIAŁ
Wymaz z nosogardzieli, ślina, plwocina
Wymaz z nosogardzieli, ślina, plwocina
UŻYTECZNOŚĆ
Na każdym etapie zakażenia
Głównie wśród osób z objawami 7-10 dzień od zakażenia
IDENTYFIKACJA
Materiał genetyczny wirusa - RNA
Białko wirusa
TECHNIKI REAKCJI
RT-LAMP
Reakcja odczynnika na białko wirusa
CZUŁOŚĆ
Najwyższa - pow.97%
Umiarkowana (18% u bezobjawowych i 50% u objawowych wg. AOTMiT)
REKOMENDACJA WHO
Rekomendowane
Tylko w przypadkach braku możliwości wykonywania testów genetycznych

Skorzystaj z oferty i zapisz się na test

Informacje

Wykonaliśmy 100 tys. testów na Covid-19

Cieszymy się, że jesteście z nami! W tym roku mamy za sobą już 100 000 badań na Covid-19. Wśród wykonanych testów są RT-LAMP, RT-PCR oraz testy antygenowe (rapid tests). Obecnie jesteśmy w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu. Wkrótce nowe lokalizacje. Odwiedź naszą

Testy RT LAMP oficjalnie zalecane przez rząd

Według ostatnich zaleceń Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji szybkie testy genetyczne (RT-PCR lub RT-LAMP) mogą być stosowane przy łóżku chorego przez przeszkolony personel, jeżeli producent testu uwzględnił taką możliwość w procedurze rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Czym się zajmujemy

centrum badan nad dna

Centrum badań nad DNA

Nasze laboratorium badawcze jest światowej klasy placówką, znaną z doświadczenia, profesjonalnej obsługi oraz zaangażowania w środowisku naukowym.

testy genetyczne na covid 19

Testy genetyczne na Covid-19

Opracowaliśmy szybkie, 5-minutowe testy genetyczne na SARS-CoV-2 oparte na metodzie RT-LAMP.

Szczepionka na Covid-19

Szczepionka na Covid-19

Zespół naszych specjalistów, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, pracuje nad szczepionką bazującą na komórkach somatycznych lub macierzystych, która będzie bezpieczna dla człowieka.

Diagnostyka

Diagnostyka

Opracowaliśmy ponad 500 testów, wykrywających m.in. raka oraz choroby przenoszone przez kleszcze.

Skorzystaj z naszej oferty i już dziś zarejestruj się na najbardziej niezawodne badanie